EĞİTİM VERİLEN DERSLER

Sürücü kurslarına müracaat ederek ehliyet almak isteyenler teorik ve uygulama sınavlarından geçerek ehliyet alabilmektedirler.

Teorik Eğitim;

Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi

Dersin Amacı

Trafik mevzuatı ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak,

Trafik levhalarını tanımak,

Sürücü davranışını etkileyen faktörleri tanımak,

Trafik işaretlerini, trafiği yöneten kişileri tanımak,

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları tanımak ve gerektiğinde bu araçlara yol vermek,

Karşılaştığı trafik kazalarında üzerine düşen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmek,

Motoru araçların trafiğe katılabilmesi için yapılacak tescil işlemlerini yaptırmaları ve tescil plakalarını tanımak,

Çevre kirliliğini insan sağlığına olumsuz etkilerini tanımak,

Haritadan yer ve yön bulmak.

 

Ders Konuları 

Trafik Psikolojisi

Trafik mevzuatı

Trafik kazaları, cezaları, kusurlu davranışlar

Araçların tescili, muayeneleri, teknik şartları

Sürücü belgeleri ve sürücülerle ilgili hususlar

Çevre

Araç Tekniği Dersi

Programın Amacı

Kullandığı aracın teknik özelliklerini tanımaları,

Aracın gerekli bakım ve onarımını yapmaları/yaptırmalarını sağlamaktır.

Programın İçeriği

Aracı tanımak ve araç kullanmaya hazırlık

Araçların periyodik aralıklarla yapılacak bakımları

Sürücüler tarafından yapılacak basit uygulamalar

Aracın hemen durdurulup kontağın kapatılması gereken haller

Yakıt tüketiminde ekonomi sağlanması

İlkyardım Dersi

Eğitimin Amacı

Temel ilkyardım kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,

Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmeleri yapmaları,

Temel yaşam desteği uygulamasını yapma becerisi kazanmaları,

Solunum yolu tıkanmaları ve uygulanacak ilkyardım hakkında bilgi sahibi olmaları,

Kanamalarda kurallarına uygun ilkyardım uygulamaları yapmaları,

Yaralar ve yaralanmalarda uygulanacak ilkyardım hakkında bilgi sahibi olmaları,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda kurallarına uygun ilkyardım uygulamaları yapmaları,

Bilinç bozukluklarında kurallarına uygun ilkyardım yapmaları,

Taşıma tekniklerini kurallarını uygun olarak uygulamaları.

 

Eğitimin İçeriği

İlkyardım temel uygulamaları,

Hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi,

Temel Yaşam Desteği,

Kanamalar ve Yaralanmalar,

Yara ve yara çeşitleri,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,

Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Taşımalar

Uygulama Eğitimi;

Direksiyon Dersi

Direksiyon Eğitiminin Amacı

Sürücü adaylarının,

Araçlarını tanımalarını ve sürmeye başlamadan önce yapılması gereken hazırlıkları uygulamaları,

Araçlarını sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazanmaları,

Araçlarını sürerken trafik kurallarına uymalarının gerekliliğine inanmaları ve bu kurallara uymaları,

Trafik işaret, levha ve işaretçilerine uyarak hem kendilerinin hem de çevrelerinin trafik güvenliğini sağlamaları,

Değişik hava koşullarına ve yol durumuna göre araç sürerken dikkat edilmesi gereken hususları uygulayarak can ve mal güvenliğini korumaları,

Ekonomik araç sürmenin önemini kavramaları beklenmektedir.

 

Direksiyon Eğitim İçeriği

Araç kullanmaya başlama ve araca hazırlık,

Araç kullanma,

Değişik hava ve yol şartlarında araç kullanma ve dikkat edilecek hususlar