İSTENEN EVRAKLAR

Sürücü Belgesi Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2- 6 adet fotoğraf.

3- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu.

4- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan veya savcılık belgesi.

5- Diploma fotokopisi.

6- Sürücü belgesi fotokopisi (ehliyet değişikliği için).

7- Sürücü belgesi geri alma tutanağı (100 ceza puanı 2 aylık ehliyeti alınanlar için).